Produkcja 4.0, APS, MES, CMMS, YMS, WMS, B2B, MLM

APS - Zaawansowane Harmonogramowanie Produkcji

APS stworzone z myślą o optymalizacji pracy planisty, o bardziej efektywnym wykorzystaniu dostępnych zasobów,  o maksymalnym wykorzystaniu wąskich gardeł, zwiększeniu przychodów i optymalizacji kosztów. APS to nowoczesna technologia, wizualizacja harmonogramu na wykresie Gantt'a, parametry 3D wykorzystane do optymalnego doboru maszyny do materiału. Minimalizacja czasu przezbrojeń, skracanie lead time, obsługa kooperacji, priorytetyzacja zadań, manipulacja kolejnością zleceń sprzedaży. Dostępny w chmurze obliczeniowej w opłacie miesięcznej SaaS.

Darmowa prezentacja Oferta

YMS - Awizacja

W innowacyjnych czasach potrzebujesz zespołu ekspertów otwartego na zmieniające się uwarunkowania biznesowe. Transfer Know How ma fundamentalne znaczenie bez którego trudno uzyskać przewagę konkurencyjną. Precyzyjne dane o kosztach, rentowności klientów, wyrobów gotowych i usług, procesów, kanałów dystrybucyjnych i technicznym koszcie wytworzenia muszą być dostarczane on-line. Sprawdziliśmy się na dziesiątkach projektów w kraju, w otoczeniu elastycznych firm i zmniejających się potrzeb klientów.

Darmowa prezentacja Oferta

WMS - Zarządzanie magazynem

WMS - system zarzadzania magazynem wysokiego składowania. Jest zdolny obsłużyć dowolną konfigurację magazynu w układzie regałowym i bezregałowym. 

Regały paletowe rzędowe, wjezdne (drive-in), przejezdne (przesuwne), przepływowe (FIFO), regały Push-back, Cart Push-Back (LIFO). Regały półkowe (niespaletyzowane), regały wspornikowe (składowanie dłużyc), wielopoziomowe systemy składowania. Możliwośc pracy w chmurze jak i na własnych serwerach.

Darmowa prezentacja Oferta

MES - Panel Produkcyjny

Panel Produkcyjny jest aplikacją w pełni zintegrowaną z systemem Comarch ERP XL moduł Produkcja. Dzięki ergonomicznemu podejściu do interfejsu, jest on intuicyjny, prosty i nie angażuje operatorów, brygadzistów czy ustawiaczy, jednocześnie meldując wykonanie operacji technologicznych i ruchów materiałowych on-line. Oprogramowanie inne niż wszystkie - mega dodatek.

Darmowa prezentacja Oferta