Panel Produkcyjny - dodatek do Comarch ERP XL


Pełna integracja z Comarch ERP XL

https://www.host.pl/wp-content/uploads/2016/02/pp_010-500x340.png

Rejestracja operacji produkcyjnych przez operatorów, pomocników czy ustawiaczy (w zależności od kompetencji i kwalifikacji) bezpośrednio na hali produkcyjnej to jedna z najbardziej poszukiwanych funkcjonalności przez szefów produkcji. Komputery dostosowane do pracy w warunkach przemysłowych umożliwiają rejestrację danych on-line bezpośrednio przy maszynie lub bezpośrednio z maszyny. Panel Produkcyjny umożliwia zalogowanie się przez użytkownika w systemie i rozpoczęcie procesu formowania brygady lub rejestracji operacji przez pojedynczego pracownika. Skupiliśmy się na maksymalnym uproszczenu procesu rejestracji produkcji, ukrywając skomplikowany kod programu, integrację poprzez API z systemem Comarch ERP XL w tle, w sposób niewidoczny dla użytkownika. Prościej już się nie dało.


Pracownik, operacja technologiczna, maszyna

Bez względu na to czy będziemy rejestrowali operacje technologiczne w ramach zlecenia produkcyjnego w modelu produkcji dyskretnej, produkcji procesowej, jednostkowej, zasobochłonnej, seryjnej, itp. potrzebujemy wskazać kto będzie wykonywał operację, którą operację, na którym zasobie produkcyjnym (maszyna, linia, gniazdo produkcyjne). Technolog wcześniej ustalił sekwencję operacji zgodną z BOM lub recepturą dla wsadu.

https://www.host.pl/wp-content/uploads/2016/02/pp_011-500x340.png

Odporny na błędy ludzkie

https://www.host.pl/wp-content/uploads/2016/02/pp_012-500x340.png

Proces rejestracji danych na halach produkcyjnych, które mają być potwierdzeniem wykonanych operacji technologicznych, zrealizowanych zleceń produkcyjnych, rozchodowanych materiałów i przyjętych detali, półproduktów, wyrobów gotowych obarczony jest prawdopodobieństwem wystąpienia błędów. Dlatego Panel Produkcyjny jest odporny na błędy i uniemożliwia rejestrację danych nie w tej sekwencji niż założono, starajac się eliminowac błedy grube. Wbudowany system komunikatów zapobiega wystąpieniu błedów.


RW - rozchód wewnętrzny / PW - przychód wewnętrzny

Zużycie materiałów niezbędnych do wykonania detalu, półproduktu, komponentu, części, zespołu czy wyrobu gotowego jest rejestrowane za pomocą dokumentu RW (rozchodu wewnętrznego). Skojarzony z tym jest dokument przyjęcia na stan magazynowy PW (przychód wewnętrzny) wytworzonego indeksu. Dokumenty są sparowane i automatycznie rejestrowane z wykorzystaniem API w systemie Comarch ERP XL. Jest to gigantyczne usprawnienie pracy.

https://www.host.pl/wp-content/uploads/2016/02/pp_015-500x340.png

Karta Pracy - pełna kodów kreskowych

https://www.host.pl/wp-content/uploads/2016/02/pp_016-500x340.png

Wykorzystanie kodów kreskowych w komunikacji elektronicznej czy na dokumentach papierowch, potrafi uprościć, zautomatyzować i przyśpieszyć niemal dowolną prace operatora. Skupiliśmy się na okreskowaniu wszystkiego co tylko się da. W ten sposób rejestracja na podstawie karty pracy jest banalna i nie wymaga godzin szkoleń, wdrożeń. Dokumenty są przejrzyste, a ich zakres informacyjny jest zdaniem naszych użytkowników kompletny. Spójrz na zdjęcie obok i sam oceń. Każdy klient ma dostsowaną do swoich indywidualnych potrzeb karte pracy. Zarejestrowane operacjie automatycznie rejestrują się w Comarch ERP XL.


Kompletny obieg dokumentów

https://www.host.pl/wp-content/uploads/2016/02/pp_21-500x340.png
https://www.host.pl/wp-content/uploads/2016/02/pp_22-500x340.png
https://www.host.pl/wp-content/uploads/2016/02/pp_20-500x340.png

Zapraszamy na film


Zalety

Comarch ERP XL

Pełna integracja z Comarch ERP XL moduł produkcja

Kody kreskowe

Wykorzystanie kodów kreskowych

Integracja z maszynami

Możliwość integracji z maszynami sterowanymi numerycznie lub wyposażonymi w sterowniki przemysłowe

Prostota, ergonomia, szybkość działania

Możliwość integracji z maszynami sterowanymi numerycznie lub wyposażonymi w sterowniki przemysłowe

Shop Floor - online

Planista jest zasilany informacją z hali produkcyjnej on-line.

Rzeczywiste czasy

Produkcja dostarcza informacji o rzeczywistych czasach przezbrojeń i czasach trwania operacji technologicznych


Zadzwoń lub wypełnij formularz i umów się na darmową prezentację

Imię / First name
Nazwisko / Family name
Telefon / Phone
email
Temat
Wiadomość / Message
[recaptcha class:form-control]

Administratorem Twoich danych osobowych jest HOST sp. z o.o., z siedzibą w Koninie, ul. Poznańska 74a, 62-510 Konin.
Twoje dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez Ciebie za pomocą formularza kontaktowego. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikiem strony.
Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie możemy je przetwarzać przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.