Potęga wiedzy i doświadczenia


Produkcja dyskretna

https://www.host.pl/wp-content/uploads/2016/01/model_produkcji1-500x375.png

Comarch ERP XL jest najczęściej wybieranym w Polsce systemem klasy ERP. Jednakże potrzeby krajowych przedsiębiorstw produkcyjnych wykraczają poza jakikolwiek standard dostępny w jakimkolwiek systemie ERP. Elastyczność, elastyczność i jeszcze raz elastyczność to element przewagi konkurencyjnej krajowych przedsiębiorstw z którym musi się zmierzyć dowolny system ERP. Dlatego często wymagane jest zastosowania "kawałka" dedykowanego rozwiązania dostosowanego do specyficznych potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Rozwiązanie to musi rosnąć wraz z firmą i jej zmieniającymi się potrzebami. Oprogramowanie musi dostarczać informacji w celu kontroli nad procesami produkcyjnymi – poziomem zużyć materiałów, roboczogodzin, maszynogodzin i odchyleń od zaplanowanych norm.

W produkcji dyskretnej struktura produktu (konstrukcja) bardzo często nie odzwierciedla kolejności w jakiej będą produkowane półprodukty, detale, komponenty. Proces technologiczny jest z reguły bardziej skomplikowany, koniecznością staje się obsługa złożonych procesów związanymi z rozkrojami blach, płyt, tkanin, zastosowaniem materiałów trudno podzielnych takich jak rury, pręty, wały i uciążliwa kooperacją. Z nami nie jesteś sam. Posiadamy potężną wiedzę i doświadczenie w projektowaniu BOM (struktur produktowych), SuperBOM (konfigurowalnych struktur produktowych) zgodnie z wymaganiami konstruktorów i technologów zachowując najbardziej optymalne przetwarzanie MRP i rejestrację produkcji. Wspieramy obsługę zamienników, wersji i wariantów BOM. Wiemy jak i potrafimy najbardziej optymalnie przetransformować dane z kart technologicznych do marszrut.

Proces sterowania popytem i partią jest kluczowym elementem systemu produkcyjnego. W produkcji dyskretnej najczęstszą techniką sterowania popytem jest MTS - produkcja na magazyn, MTS v FA - produkcja na magazyn bez montażu końcowego, MTO - produkcja na zamówienie klienta, MTO v FA, MTO & MTO - model mieszany, CTO - produkcja wyrobów konfigurowalnych na zamówienie klienta, CTO v FA. Dane planistyczne muszą bardzo często sterować takimi parametrami jak zapas i czas bezpieczeństwa, punkt zamawiania, wielkość partii, polityka zamawiania (POQ/LFL), min i max wielkość zlecenia, zaokrąglenia, uzyski, okres zamrożenia itp. W przypadkach złożonych sterowanie popytem odbywa się w oparciu o krzywe popytu uwzględniające sezonowość, czas życia produktu itp.

System produkcyjny musi umieć odpowiedzieć w jaki sposób będzie chciał zaspokoić popyt, wygenerować plan podaży. Do tego służy najczęściej zamknięta pętla MRP (ang. Material Resource Planning - planowanie potrzeb materiałowych). MRP umożliwia planowanie podaży, musi odpowiedzieć co na kiedy, w jakiej ilości wyprodukować i / lub zakupić. MRP wykorzystuje MPS (Master Production Scheduling - plan główny) oraz wszelkie inne źródła popytu i podaży w celu obliczania zapotrzebowań brutto oraz przewidywanego salda zapasów. Zadaniem MRP jest także wygenerowanie propozycji zleceń produkcyjnych, związanych z nimi komunikatów MRP (kodów wyjątku). Może wykonywać obliczenia w wybranym horyzoncie czasowym dla całości lub pojedynczego indeksu. Najczęściej wykorzystywanym kierunkiem harmonogramowania jest harmonogramowanie wsteczne które musi umieć odpowiedzieć na pytanie kiedy najpóźniej należy uruchomić produkcję aby zrealizować ją na czas (zaspokoić popyt).

Wynikiem pracy MRP są propozycje zakupu materiałów oraz propozycja zleceń produkcyjnych. Zlecenie produkcyjne odpowiada na pytanie co, w jakiej ilości, w jakim czasie, na jakim zasobie zostanie wyprodukowane przy założeniu dostępności materiałowej. Zlecenia produkcyjne w celu skutecznego zarządzania nimi posiadają statusy. Odpowiedni status zlecenia umożliwia lub uniemożliwia jego przeplanowanie przez MRP, pozwala na zaraportowanie rzeczywistej robocizny, maszynochłonności, energochłonności zużycia materiałów, ilości braków do zamknięcia i zaksięgowania zlecenia produkcyjnego włącznie.

Kontrola Jakości

W produkcji dyskretnej najczęstszym zasobem produkcyjnym są ludzie i ich kompetencje, narzędzia, aparatura kontrolno-pomiarowa, maszyny proste, maszyny sterowane numerycznie, roboty, gniazda w pełni zautomatyzowane. Dlatego bardzo ważnym elementem jest odpowiednie wdrożenie takich elementów zarządzania jak utrzymanie ruchu.

Z produkcją dyskretną mamy do czynienia w Automotive (wytwarzanie samochodów, zespołów, części, detali), meblarstwie, przemyśle maszynowym i elektromaszynowym (maszyny, urządzenia, narzędzia), RTV i AGD itp. Czasami produkcję procesową wygodniej jest opisać przy pomocy modelu produkcji dyskretnej. HOST posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie wdrażania produkcji w modelu dyskretnym. Zapraszamy do współpracy.


Produkcja procesowa

Oprogramowanie dla produkcji procesowej to domena receptur, wsadów, surowców o zmiennych parametrach, procesów technologicznych oraz konfigurowalnych gniazd / linii produkcyjnych.

https://www.host.pl/wp-content/uploads/2016/01/model_produkcji3-500x375.png

Produkcja jednostkowa

Produkcja jednostkowa

MTO - produkcja na zamówienie, ETO - konstrukcja na zamówienie, ATO - montaż na zamówienie

Model produkcji w którym wyrób gotowy można zdemontować i odzyskać detale, części, podzespoły, nazwyany jest w literaturze fachowej jako produkcja dyskretna. Do domena takich branż jak meblarstwo, przemysł maszynowy, elektromaszynowy, motoryzacja, itp. Najbardziej wymagającym z poziomu systemów zarządzania są procesy technicznego przygotowania produkcji polegające na opracowaniu - BOM, SuperBOM, zamienników, marszruty (karta technologiczna), SuperMarszruty, alternatywnych marszrut, wersji i wariantów, TKW. Bardzo ważnym procesem jest proces planowania i szczegółowego harmonogramowania produkcji. Z jednej strony MRP, CRP, a z drugiej zaawansowane metody planowania.

 


Lean Manufacturing

Model produkcji w którym wyrób gotowy można zdemontować i odzyskać detale, części, podzespoły, nazwyany jest w literaturze fachowej jako produkcja dyskretna. Do domena takich branż jak meblarstwo, przemysł maszynowy, elektromaszynowy, motoryzacja, itp. Najbardziej wymagającym z poziomu systemów zarządzania są procesy technicznego przygotowania produkcji polegające na opracowaniu - BOM, SuperBOM, zamienników, marszruty (karta technologiczna), SuperMarszruty, alternatywnych marszrut, wersji i wariantów, TKW. Bardzo ważnym procesem jest proces planowania i szczegółowego harmonogramowania produkcji. Z jednej strony MRP, CRP, a z drugiej zaawansowane metody planowania.

 

Lean Manufacturing

Kanban, Heijunka, Just-in-Time


HiTech - zaawansowane technologie

HiTech - zaawansowane technologie

Producenci (OEM), w usługach produkcyjnych sprzętu elektronicznego (EMS), przez dostawców i dystrybutorów w branży sprzętu elektronicznego i półprzewodników w złożonych środowiskach produkcyjnych opartych na zamówieniach lub produkcji mieszane

Model produkcji w którym wyrób gotowy można zdemontować i odzyskać detale, części, podzespoły, nazwyany jest w literaturze fachowej jako produkcja dyskretna. Do domena takich branż jak meblarstwo, przemysł maszynowy, elektromaszynowy, motoryzacja, itp. Najbardziej wymagającym z poziomu systemów zarządzania są procesy technicznego przygotowania produkcji polegające na opracowaniu - BOM, SuperBOM, zamienników, marszruty (karta technologiczna), SuperMarszruty, alternatywnych marszrut, wersji i wariantów, TKW. Bardzo ważnym procesem jest proces planowania i szczegółowego harmonogramowania produkcji. Z jednej strony MRP, CRP, a z drugiej zaawansowane metody planowania.

 


https://www.host.pl/wp-content/uploads/2016/01/1-2-1920x400.jpg

Kluczowe obszary funkcjonalne

Techniczne Przygotowanie Produkcji

Konfiguracja

MPS - Plan Główny

Planowanie i harmonogramowanie

Dokumentacja techniczna

Zlecenia produkcyjne

Rejestracja transakcji magazynowych

Raportowanie zleceń produkcyjnych

Kooperacja

Kontrola Jakości

CMMS - Utrzymanie Ruchu

Zarządzanie Projektami

OEE

APS - Zaawansowane Harmonogramowanie Produkcji

MES - System Realizacji Produkcji

PDM

Zarządzanie kompetencjami

Kanban

Lewelowanie

SCM - Łańcuch Dostaw


APS - Advanced Production Scheduling

https://www.host.pl/wp-content/uploads/2016/01/aps00-700x374.png

APS - Zaawansowane Harmonogramowanie Produkcji. Odpowiedź na większośc problemów z jakimi borykają się ludzie świata produkcji. 

https://www.host.pl/wp-content/uploads/2016/01/strategia-1-1700x1100.png

Dla kogo


Meblarstwo

Przemysł Metalowy

Przemysł Elektromaszynowy

Hutnictwo

Przemysł Odzieżowy

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych

Przemysł mięsny i spożywczy

Przemysł chemiczny