WMS - Warehouse Management System


Struktura magazynu wysokiego składowania

https://www.host.pl/wp-content/uploads/2016/02/wms_01-1000x580.png

WMS umożliwia na odzwierciedlenie dowolnej fizycznej struktury składowania regałowego i bezregałowego. Regały paletowe rzędowe, wjezdne (drive-in), przejezdne (przesuwne), przepływowe (FIFO), regały Push-back, Cart Push-Back (LIFO). Regały półkowe (niespaletyzowane), regały wspornikowe (składowanie dłużyc), wielopoziomowe systemy składowania. Raz zdefiniowana struktura regałów może być zmieniana w dowolnym momencie.


Artykuły i inne dane stałe

Składowane w pojemnikach, kartonach, czy na paletach artykuły w magazynie moga być zarządzane wg dowolnej strategii. FIFO (First in First Out), FEFO (First Expired First Out) data ważność, numer pratii / serii, itp. Dane podstawowe na temat artykułów sa importowane z systemu nadrzędnego ERP lub wprowadzane bezpośrednio w systemie WMS. 

Zdefiniowanie artykułu jest warunkiem umożliwiającym jego przyjęcie na magazyn. Wprowadzenie parametrów artykułu skutkuje odpowiednią jego obsługą podczas wszystkich operacji magazynowych.
Przy wprowadzaniu artykułu do magazynu musi zostać aktywowana struktura opakowań, w jakiej artykuł jest na magazyn dostarczany.

https://www.host.pl/wp-content/uploads/2016/02/wms_02-1000x580.png

Nośniki

https://www.host.pl/wp-content/uploads/2016/02/wms_03-1000x580.png

Obsługa dowolnego typu nośników np. palet EURO, nadstawek paletowych, koszt (Gitter Box'ów), stojaków i jednostek nie paletowych, niegabarytowych. 

Każdemu nośnikowi wprowadzanemu do magazynu system nada automatycznie unikalny numer według ustalonej konwencji lub przejmie numer z etykiety nośnika już istniejącej. Numerem nośnika może być numer SSCC (Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej – skrótowe określenie jednoznacznego w skali świata oznaczenia kodowego jednostki logistycznej, ang. SSCC – Serial Shipping Container Code).


Dostawa artykułów do magazynu

Proces obsługi dostawy arytkułów do magazynu jest z reguły wieloetapowy. Od awizacji do zeskładowania nośników z artykułami. Strategie składowania będą zależały od zastosowanych regałów (rzędowe paletowe, wjezdne typu drive-n, przejezdne, przepływowe, półkowe itp.) lub w lokalizacjach blokowych na posadzce z możliwością piętrowania. Procesowi wejścia może towarzyszyć kontrola jakości.

System pracuje w dwóch trybach, pierwszy w którym wymienia dane na temat dostaw z systemem ERP, oraz drugi gdzie integracja z ERP nie jest konieczna (bo klient najzwyczajniej w świecie go nie ma). Wspierane są zarówno dostawy awizowane jak i nie zwizowane (ad hoc). Możliwe jest obsłużenie niemal każdego scenariusza dostawy lub pełne dostosowanie go do specyficznych potrzeb centrum logistycznego czy magazynu produkcyjnego, pelne wsparcie dla dostaw w modelu just-in-time.

https://www.host.pl/wp-content/uploads/2016/02/wms_04-1000x580.png

Wydanie z magazynu

https://www.host.pl/wp-content/uploads/2016/02/wms_05-1000x580.png

Efektywna obsługa procesów wyjścia to klucz do zwiększenia potencjału wyjściowych strumieni logistycznych. Procesy wyjściowe są z najczęsciej inicjowane przez system nadrzędny ERP. Dyspozycja wydania artykułów z magazynu to efekt sprawnego przesłania komunikatów z systemu ERP do WMS. W ten sposób powstaje awizacja wydania magazynowego. WMS musi obsłużyć proces kompletacji, kontroli skompletowanych jednostek do wysyłki (nr serii / partii, ilości, daty ważności, etykiety logistyczne) i proces załadunku. Załadunek może odbywać się w ściśle określonej kolejności w oparciu o wcześniej przygotowane i wydrukowane  listy przewozowe (np. jako nadruk na papierze przewoźnika). Zarówno proces obsługi procesów wyjścia z magazynu jak i wejścia na magazyn może być zintegrowany z automatyka magazynową.


Zarządzanie wózkami

W celu sprawnego funkcjonowania magazynu, WMS musi optymalnie zarządzać wózkami. Jest wiele typów wózków widłowych które możemy spotkać na halach magazynowych dlatego system musi kierować odpowiedni wózek do odpowiedniego zadania. Wszystko to musi odbywać się w spoób automatyczny (skonfigurowany zgodnie z zaplanowanym scenariuszem). 

Przydzielone zadania transportowe w różnych priorytetach muszą podlegać monitorowani, tak aby można było zbudowac odpowiednie KPI i pracować nad ciągłym doskonaleniem prac na magazynie (continuous improvement - kaizen). 

https://www.host.pl/wp-content/uploads/2016/02/wms_06-1000x580.png

Wykorzystanie kodów kreskowych

https://www.host.pl/wp-content/uploads/2016/02/wms20-1000x580.png
https://www.host.pl/wp-content/uploads/2016/02/wms21-1000x580.png
https://www.host.pl/wp-content/uploads/2016/02/wms22-1000x580.png

Zapraszamy na film


Zalety

Customizacja

Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb

Urządzenia mobilne

Dostosowanie oprogramowania do wybranych przez Ciebie terminali radiowych

Pod klucz

Od budowy sieci radiowej, poprzez dostawę terminali naręcznych, wózkowych, po pełną kustomizację oprogramowania

Licencjonowanie

Elastyczna polityka licencjonowania WMS - bez ograniczeń na liczbę użytkowników

Serwis

365/7/24 - więcej się nie da.

Potężne możliwości

Prostota użytkowania, ergonomiczność, przyjazny interfejs, minimalizacja czasu szkolenia. Duże możliwości konfiguracyjne.

Chmura

Dostępny w chmurze jak i on premise.

WMS <-> ERP

Możliwość integracji z dowolnym systemem ERP.

YMS

Integracja z systemem awizacji

Automatyka magazynowa

Możliwość integracji z automatyką magazynową


Umów się na darmową prezentację

Imię / First name
Nazwisko / Family name
Telefon / Phone
email
Temat
Wiadomość / Message
[recaptcha class:form-control]

Administratorem Twoich danych osobowych jest HOST sp. z o.o., z siedzibą w Koninie, ul. Poznańska 74a, 62-510 Konin.
Twoje dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez Ciebie za pomocą formularza kontaktowego. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikiem strony.
Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie możemy je przetwarzać przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.